Będą zmiany na stanowiskach szefów SKW i SWW

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego będą miały nowych szefów. Kierujący Ministerstwem Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przyznał, że zamierza przedstawić szefowej rządu swoich kandydatów.

Minister Ocenił, że obecnie kierownictwo SKW i SWW jest obarczone licznymi problemami, a naprawa musi zacząć się od góry, nie ujawnił jednak nazwisk. Z medialnych informacji wynika, że Piotr Bączek miałby zostać szefem SKW, natomiast płk. Andrzej Kowalski ma być szefem SWW.

Piotr Bączek to m.in. były członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, z kolei płk. Kowalski przez wiele lat służył w kontrwywiadzie – był m.in. wiceszefem SKW.

Dr Łukasz Pietrzak, który razem z Piotrem Bączkiem zasiadał w składzie komisji weryfikacyjnej WSI pozytywnie ocenia wskazywanych kandydatów. Przyznaje także, że służby specjalne wymagają natychmiastowych działań naprawczych, w tym audytu.

– Pojawiały się już takie informacje o różnych działaniach służb,  malwersacjach budżetów operacyjnych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia m.in.  w SKW. To wymaga oczywiście zbadania. Zatem sprawdzenie kasy służb to jeden problem. Druga rzecz, która wymaga natychmiastowych działań to oczywiście dokonanie przeglądu kadrowego, przeglądu wszystkich stanowisk funkcyjnych w polskich służbach i wyeliminowanie z nich ludzi, którzy skompromitowali się w ostatnich latach, nie podejmowali działań, do których byli zobowiązani. To niewątpliwie są dwa takie doraźne zadania, które powinny zostać zrobione – powiedział dr. Łukasz Pietrzak.

Szefowie służb wojskowych są współpracownikami ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Od czerwca 2008 r. szefem SWW jest gen. bryg. Radosław Kujawa. Z kolei SKW od października 2013 r. kieruje gen. bryg. Piotr Pytel.

Zgodnie z ustawą szefów tych służb powołuje i odwołuje premier na wniosek szefa MON i po zasięgnięciu opinii prezydenta oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

RIRM

drukuj