fot. twitter.com

BAS: kwestia reparacji za II wojnę światową wciąż otwarta

Sprawa odszkodowań za straty materialne i osobowe po II wojnie światowej jest politycznie i prawnie otwarta. Ma to wynikać z najnowszej opinii Biura Analiz Sejmowych. Liczący 71 stron dokument powstał na zlecenie szefa parlamentarnego zespołu ds. oszacowania odszkodowań wojennych Arkadiusza Mularczyka z PiS.

Niemcy wypłaciły do tej pory 67 mld euro odszkodowań krajom poszkodowanym przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej. Zaledwie 2 proc. z tej sumy trafiło do Polski – wynika z raportu.

Poszkodowani mieszkańcy Izraela otrzymują obecnie od niemieckiego rządu renty i świadczenia, a Czesi dostają pieniądze na projekty kulturalne, oświatowe i wsparcie pokrzywdzonych. Nie jest także zamknięta sprawa reparacji Włoch czy Grecji.

Sejmowi eksperci przeanalizowali sytuację dotyczącą niemieckich odszkodowań i reparacji w 21 krajach. Z raportu wynika, że Polska została wyjątkowo niesprawiedliwie potraktowana. Kraj, który procentowo poniósł największe straty, zarówno materialne, jak i w ludziach, otrzymał zaledwie 2 proc. z puli odszkodowań wypłaconych przez Niemcy.

Raport opisuje, jak problem odszkodowań rozwiązano między innymi w Izraelu.  Osoby, które przeżyły zagładę otrzymują od rządu Niemiec miesięczną rentę od 492 do 1213 euro. Poza miesięczną rentą, ocalonym przysługują od rządu Niemiec dodatkowe świadczenie m.in. świadczenie rekonwalescencyjne.  Poza tymi kwotami rząd Izraela otrzymał do 1965 roku od Niemiec 3,5 mld marek.

Ciekawy jest przykład Czech. Mimo, że po wojnie Czechosłowacja otrzymała ponad 14,5 mln dolarów reparacji, to w 1997 r. Czesi wystąpili do Niemiec o wypłatę odszkodowań. Otrzymują pieniądze na projekty kulturalne, oświatowe i na wsparcie osób poszkodowanych przez III Rzeszę. Do 2027 r. na podobne cele będzie przeznaczone 35 mln euro.

Jak wynika z raportu sejmowego, o odszkodowania nadal występują Włosi, mimo że po wojnie otrzymali 40 mln marek, a niedawno 4 mln euro. Byli włoscy robotnicy przymusowi i ich spadkobiercy oraz rodziny ofiar masowych  mordów popełnionych przez Niemców, walczą o odszkodowania w sądach.

Specjalną komisję do spraw odszkodowań powołano w Grecji. Oszacowała ona, że wysokość reparacji za II wojnę światowa to prawie 270 mld euro. Raport Biura Analiz Sejmowych będzie, jak mówi poseł Arkadiusz Mularczyk,  podstawą dla prac polskiej komisji ds. reparacji wojennych.

 

TV Trwam News/RIRM

 

 

drukuj