Banki szukają zatrudnienia dla dłużników

W ramach odzyskiwania długów, banki poszukają dłużnikom pracy. Chodzi o nową usługę na rynku bankowym, która może zmienić sytuację kredytobiorców zmagających się z kłopotami finansowymi.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, proces restrukturyzacji wierzytelności w bankach i ewentualną licytację nieruchomości poprzedzi próba znalezienia dłużnikowi zatrudnienia. Nowe regulacje zakładają również, że bank przed rozpoczęciem procedury ściągania długu będzie musiał informować klienta o możliwości m.in. wydłużenia okresu spłat czy ich czasowego zawieszenia. O sprawie poinformował dziennik „Rzeczpospolita”.

Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreślił, że dopiero po pewnym czasie możliwa będzie ocena skuteczności nowych przepisów.

– Można powiedzieć, że chodzi o słabą zamożność Polaków; wynagrodzenia są stosunkowo niskie, a zaświadczenia emerytalne i rentowe są na bardzo niskim poziomie. Gdyby poziom płac i świadczeń socjalnych był znacząco wyższy, gdyby udało się utrzymać ten poziom wzrostu płac o 5-10 procent, to wtedy szereg problemów związanych z wypłacalnością Polaków by się zmniejszył. Myślę, że trzeba będzie ocenić po jakimś czasie funkcjonowanie ustawy o kredycie hipotecznym, na ile ona ułatwiła życie kredytobiorcom i na ile banki się wywiązują z tych obowiązków, które nałożyła na nie ustawa – powiedział Janusz Szewczak.

Eksperci oceniają, że nowe przepisy będą korzystne nie tylko dla dłużników, ale również banków, które będą mieć większą szansę na odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w kredyty.

Znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznych zacznie obowiązywać od 22 lipca br.

RIRM

drukuj