fot. Tomasz Strąg

B. Święczkowski: polski system bezpieczeństwa państwa jest nieszczelny

Na zaniedbania we francuskich służbach specjalnych oraz brak klarownego i szczelnego systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce zwrócił uwagę prokurator Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w audycji Aktualności dnia odniósł się do zamachów terrorystycznych, jakie wczoraj przeprowadzono w Paryżu.

Jak tłumaczył Bogdan Święczkowski, nieprawdopodobnym wydaje się, aby francuskie służby specjalne nie posiadały informacji o działaniach terrorystycznych przygotowywanych na tak szeroką skalę.

Wydaje się, że nie nastąpił odpowiedni przepływ informacji, odpowiednia koordynacja działań, które miałyby uniemożliwić i zneutralizować ewentualnych terrorystów. Jest to oczywiście wewnętrzny aspekt francuski. Tutaj Francuzi będą musieli wyciągnąć poważne wnioski – wskazywał były szef ABW.

W ocenie prokuratora można domniemywać, że reakcja francuskich służb po tragedii również nie była prawidłowa. W rozmowie z o. Piotrem Dettlaffem CSsR Bogdan Święczkowski mówił także o bezpieczeństwie pozostałych krajów Europy, w tym Polski.

Kolejny aspekt dotyczy tego, jak ta sytuacja we Francji będzie oddziaływać na całą Europę, na cały świat zachodni i w szczególności na Polskę. Czy te zagrożenia terrorystyczne przeniosą się na inne kraje europejskie – na Niemcy, Wielką Brytanię, Hiszpanię czy Rzeczpospolitą? Musimy tutaj bardzo mocno i ściśle współpracować ze służbami francuskimi, brytyjskimi czy niemieckimi, aby powziąć odpowiednie informacje i rozpoznać zagrożenie – podkreślił prokurator.

Jak dodał, zjawiskiem, które powoduje wzrost zagrożenia terroryzmem w Europie, jest fala imigrantów napływających z krajów muzułmańskich.

Napływ imigrantów z państw objętych wojną, gdzie Państwo Islamskie, ekstremiści czy terroryści mają swoje bazy, poważnie zwiększa zagrożenie. Cała Europa, a szczególnie Niemcy, powinni się zastanowić nad tym, czy takich imigrantów przyjmować. Powtarzam, nie są to uchodźcy polityczni, bo uchodźcami politycznymi stają się na terenie Turcji – akcentował Bogdan Święczkowski, powołując się na prawo międzynarodowe.

Były szef ABW mówił także o zaniedbaniach w polskim systemie bezpieczeństwa narodowego, który – po ośmiu latach rządów koalicji PO-PSL – jest nieszczelny.

Tzw. centrum antyterrorystyczne (CAT) to centrum antyterrorystyczne tylko jednej agencji rządowej, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonuje ono tylko na podstawie aktu wewnętrznego szefa ABW. Nie ma aktu prawnego rangi ustawy, który w odpowiedni sposób koordynowałby, zadaniował i kontrolował działania służb specjalnych, służb porządku publicznego w zakresie zwalczania terroryzmu – tłumaczył prokurator.

Bogdan Święczkowski wyraził nadzieję na zmiany w organizacji służb specjalnych w Polsce i uszczelnienie systemu bezpieczeństwa państwa.

Dopóki nie powstanie kompleksowy system bezpieczeństwa narodowego, dopóty będziemy państwem zagrożonym terroryzmem, gdzie akty terroru mogą mieć miejsce, a ich przeprowadzenie będzie dla terrorystów w miarę łatwe. Mam nadzieję, że minister koordynator Mariusz Kamiński doprowadzi do tego, że przynajmniej w systemie służb specjalnych powstanie odpowiednia komórka na poziomie rządowym, która będzie zajmowała się identyfikacją zagrożeń terrorystycznych i ich neutralizacją – powiedział były szef ABW.

Prokurator zauważył, że w krajach, w których wcześniej dochodziło do zamachów, tj. w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, mamy do czynienia z silnymi i radykalnymi środowiskami islamskimi. Kolejnym państwem, w którym znajdują się mocne grupy ekstremistów są Niemcy, bezpośrednio graniczące z Polską.

Całość rozmowy o. Piotra Dettlaffa CSsR z prokuratorem Bogdanem Święczkowskim w sobotniej audycji Aktualności dnia do odsłuchania [tutaj].

RIRM

drukuj