Arłukowicz zapowiada likwidację NFZ

Reforma systemu lecznictwa, przede wszystkim zmiany w NFZ, regionalne mapy zapotrzebowania zdrowotnego oraz wspólna polityka inwestycyjna w regionach – to najważniejsze założenia reformy zapowiedzianej przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Minister podkreślił, że kluczowym elementem jest reforma NFZ. Jak poinformował, pierwszym elementem ma być likwidacja centrali NFZ i przekazanie kompetencji oraz samodzielności wojewódzkim oddziałom funduszu, a także powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń.

Minister Bartosz Arłukowicz w dzisiejszym wystąpieniu nie przedstawił jednak żadnych konkretów – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

– To, co w tej konferencji uderza to brak konkretów, brak terminów, jakiegoś określenia modelu do jakiego zamierzamy docelowo dojść, co chcemy osiągnąć, jaki ten system ma być i jaka ma być w tym systemie opieki zdrowotnej rola jego poszczególnych ognisk. Wydaje się, że zamiana jednego biurokratycznego molocha na inny nie rozwiąże problemów drożności tego systemu i tego, żeby pacjent miał konkretną informację jak w tym systemie się poruszać, żeby nie dochodziło do takich tragedii, jak mieliśmy ostatnio, a więc wynikającej często z niewiedzy ubezpieczonych, ale również przerzucania odpowiedzialności przez tych, którzy dzisiaj świadczą usługi w systemie – powiedziała Ochman.

RIRM

drukuj