ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków na pozarolniczą działalność

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na wsi. Chodzi nawet o 100 tysięcy złotych unijnego wsparcia.

Fundusze na pozarolniczy biznes w małych miejscowościach są coraz bardziej popularne. Dzięki unijnym pieniądzom polska wieś zmienia się niemal z dnia na dzień. I tak na przykład niedaleko Poznania powstała pierwsza w Wielkopolsce wieś tematyczna – Koźle. Mieszkańcy wielkopolskiego miasteczka twierdzą, że z wioski stworzyli atrakcję. Aby zainteresować turystów, opowiadają im o historiach z życia wsi począwszy od rozwoju młynarstwa.

Wioski tematyczne to inicjatywa, która zyskuje coraz większe uznanie w kraju. Projekt w całości sfinansowano z Unii Europejskiej. Ta inwestycja wymagała dużych środków, jednocześnie trzeba było wypełnić sporo formularzy. Mniej biurokracji jest w przypadku obecnego programu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje 100 tysięcy złotych wsparcia dla przedsiębiorczych rolników, którzy otworzą własną firmę na wsi.

– To są premie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W tej właśnie wysokości. Przy okazji tego naboru do dyspozycji jest ponad 860 milionów złotych – mówił  Michał Zieliński z wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pieniądze mógł starać się rolnik i jego rodzina. Środki można przeznaczyć na firmę zajmującą się przetwórstwem, sprzedażą produktów, rzemiosłem, rękodzielnictwem czy też turystyką. Firma może też świadczyć usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi.

– Wnioskodawcą może być rolnik, małżonek lub domownik, który jest obywatelem UE, w dniu składania wniosku ma ukończone 18 lat. Do 24 miesięcy przed złożeniem wniosku korzystał z pełnego zakresu ubezpieczenia w KRUS – dodał Michał Zieliński

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Najwięcej punktów dostaną osoby poniżej 40. roku życia. Do punktacji uwzględniona będzie też skala bezrobocia w powiecie, a także to, ile dzięki założonej działalności powstanie nowych miejsc pracy.

Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. 80 procent środków przedsiębiorczy rolnik dostanie, kiedy spełni warunki do otrzymania pomocy i dostarczy odpowiednią dokumentację. Pozostałe 20 procent premii otrzyma po realizacji biznesplanu.

TV Trwam News/ RIRM

drukuj