fot. pixabay.com

ARiMR: Ruszyła nowa aplikacja dla rolników zw. z PROW

Rolnicy, którzy chcą złożyć wniosek o płatność z PROW 2014-2020 mogą skorzystać z nowo uruchomionej aplikacji eWoP – poinformowała ARiMR. Za jej pośrednictwem można złożyć wniosek m.in. o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Agencja wyjaśniła, że nowa aplikacja dedykowana rolnikom została uruchomiona 31 sierpnia. Umożliwia ona składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Za pomocą aplikacji eWoP rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie: inwestycji w gospodarstwach rolnych; inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój; inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. A także o pomoc: w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników; na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

Agencja wskazała, że eWoP umożliwia m.in.: złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt; wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt, a także przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Dodano, że do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

PAP

drukuj