ARiMR: Ok. 500 wniosków o dofinansowanie inwestycji w rozwój usług rolniczych

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w rozwój usług rolniczych. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 459 wniosków na łączna kwotę 192 mln zł – poinformowała agencja. Maksymalny limit pomocy może wynieść 500 tys. złotych.

Jak zastrzega Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie są to dane ostateczne, ponieważ część zainteresowanych mogła zdecydować się na wysłanie wniosków pocztą. Nabór trwał od 7 października i zakończył się 20 listopada 2019 roku.

O dotację mogła ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

Teraz wnioski zostaną poddane ocenie. O kolejność przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych województw) będzie decydować suma punktów przyznanych na podstawie takich kryteriów, jak: innowacyjność, ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko czy realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą popularnością – poinformowała Agencja. Wówczas złożono ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln złotych.

PAP

drukuj