fot. pixabay.com

ARiMR: nabór wniosków dot. inwestycji w obszarach Natura 2000 do 30 grudnia

Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000 potrwa do 30 grudnia tego roku. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – poinformowała agencja w dzisiejszym komunikacie.

Jak informuje ARiMR wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

W [komunikacie] wyjaśniono, że pomoc na inwestycje może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 hektar.

Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na cennych przyrodniczo terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo.

https://twitter.com/ARiMR_GOV_PL/status/1337287248111226880

ARiMR wyjaśnia, że refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. złotych.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. złotych. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. złotych.

PAP

drukuj