fot. flickr.com

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla zakładów przetwórstwa rybnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla zakładów przetwórstwa rybnego. Rozpocznie się on 31 lipca i potrwa do 6 sierpnia 2020 r. – poinformowała ARiMR w piątkowym komunikacie.

Jak informuje ARiMR, zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, która będzie wypłacana z środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

https://twitter.com/ARiMR_GOV_PL/status/1284140806773891072

O pomoc mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury.

W komunikacie podano, że pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

PAP

drukuj