ARiMR: można składać wnioski o pomoc dla małych gospodarstw rolnych

Przez najbliższy miesiąc, do 28 kwietnia, rolnicy mogą się starać o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. To premia w wysokości 60 tys. zł, która musi być przeznaczona na rozwój gospodarstwa – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która posiada gospodarstwo rolne o „wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro” – poinformowała na stronie internetowej Agencja.

Rolnik, który ubiega się o taką pomoc, musi być ubezpieczony w KRUS-ie nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W tym czasie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.

Pomoc ma być wypłacona w dwóch ratach – najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Na restrukturyzację swojego gospodarstwa rolnik będzie miał trzy lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji; dokumenty można też wysyłać pocztą.

Każdy wniosek będzie oceniony, a na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność udzielania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, rodzaj planowanej produkcji, kwalifikacje zawodowe rolnika oraz jego wiek.

Pomoc jest udzielana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PAP/RIRM

drukuj