ARiMR: do 20 grudnia rolnicy mogą starać się o dofinansowanie na tzw. małe przetwórstwo

Od czwartku 21 listopada do 20 grudnia rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, mogą starać się o wsparcie finansowe na tzw. małe przetwórstwo – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak przypomniała Agencja, rolniczy handel detaliczny (RHD) umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze.

ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z budżetu PROW 2014-2020.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą oraz sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Agencja wyjaśniła, że wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. złotych.

Pomoc przyznawana jest m.in. na: zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do przetwarzania produktów rolnych, budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków. Dofinansować można także zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzone przetwórstwo. W tym przypadku warunkiem jest jednak to, by takie obiekty były trwale związane z nieruchomością.

ARiMR podkreśliła, że pomocy nie można przeznaczyć na zakup środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Agencja poinformowała, że złożone przez rolników wnioski będą punktowane. Premiowani są np. młodzi rolnicy, wykorzystanie innowacji czy uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

PAP

drukuj