Apel do posłów o odrzucenie rządowego projektu o in vitro

Organizacje pro life, lekarze a także prawnicy ponawiają swój apel do polityków o odrzucenie rządowej ustawy o in vitro. Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Rządowy projekt umożliwia skorzystanie z procedury in vitro małżeństwom, ale także osobom pozostającym w konkubinacie. Ponadto zakłada eugeniczną selekcję ludzkich embrionów i umożliwia poczęcie na szkle komórek rozrodczych po śmierci „dawcy”.

Magdalena Korzekwa menedżer CitizenGo w Polsce przypomniała wyrok Sądu Najwyższego, który analizował rządowy projekt.

Sąd Najwyższy stwierdził, że zasadniczą wadą rządowego projektu o finansowaniu biznesu in vitro jest brak jasnej definicji zarodka (str. 3 tej opinii). Wiedza medyczna daje nam wystarczające podstawy, aby taką definicję stworzyć. Projekt ten nie definiuje także jasno statusu osoby ludzkiej – co jest dużą niespójnością wobec polskiej konstytucji i wobec wspierających ją ustaw. Co więcej ten projekt przewiduje możliwość in vitro nie tylko dla małżeństw. Sąd Najwyższy również nad tym rozwiązaniem nie pozostawia suchej nitki stwierdzając, że godzi to w konstytucyjny porządek rodzinny i dlatego też projekt ten nie jest zgodny z polską konstytucją – podkreśla Magdalena Korzekwa menedżer CitizenGo w Polsce.

Lekarz Ewa Ślizień-Kuczapska ze stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny powiedziała, że niepłodność nie jest chorobą, lecz zespołem objawów i dolegliwości przewlekłych. Dlatego też – z medycznego punktu widzenia – należałoby stosować klasyczną hipokratejską medycynę.  Jako alternatywę dla in vitro lekarka wskazała naprotechnologię.

Procedury in vitro są niestety wysoko aborcyjnymi technikami. Aby urodziło się jedno dziecko drogą in vitro musi zginąć, co najmniej dziesięć zarodków. Wszystkie kolejne etapy – zarówno dawstwo komórek, możliwość wykorzystywania kobiet surogatek, mrożenie zarodków – to wszystko jest sprzeczne z medycyną klasyczną. Medycyną, której najlepszym przedstawicielem w zakresie diagnostyki i leczenie niepłodności jest naprotechnologia. To nowa wiedza medyczna, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale opiera się na dobrej medycynie, w której diagnostyka wykorzystuje wszystkie najnowsze dostępne możliwe formy. W tym przypadku również leczenie opiera się na najnowszych technikach tzw. chirurgii endoskopowej wolnej od zrostówzaznacza lekarz Ewa Ślizień-Kuczapska.

Przeciwko rządowemu projektowi o in vitro jest PiS i klub parlamentarny Zjednoczonej Prawicy.

RIRM

drukuj