fot. twitter.com/KancelariaSejmu

A. Macierewicz: Zwracam się do posłów o odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego

Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do Ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich – powiedział w swoim przemówieniu podczas pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu marszałek senior Antoni Macierewicz.

Marszałek senior Antoni Macierewicz wskazał, że „inauguracja nowej kadencji Sejmu to zawsze moment szczególny, moment, w którym jako przedstawiciele narodu stajemy przed swoimi współobywatelami i przed społecznością międzynarodową, której stanowimy część”.

– Dlatego w pierwszym rzędzie chciałbym się odnieść do wszystkich Polek i Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie i ofiarność doprowadziły w długim procesie, po 1989 r., do odzyskania niepodległości – podkreślił.

– Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych – dodał.

– Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością, „niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola – zaznaczył polityk, odwołując się do „tekstu napisanego w 1976 r. w środowisku harcerskim warszawskiej drużyny harcerzy”.

Antoni Macierewicz wyjaśnił, że „program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu, zbudował Komitet Obrony Robotników i odnalazł następnie swoją realizację w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata – w Solidarności”.

– To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 roku – mówił marszałek senior Sejmu.

Dodał, że „zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych”.

Odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas – mówił Antoni Macierewicz, podkreślając, że zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnięto konsekwencji wobec osób za nią odpowiedzialnych.

W swoim wystąpieniu polityk podkreślił, że zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana.

– Nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych – akcentował.

Antoni Macierewicz dodał, że to „smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone”.

– I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie – wskazał polityk.

Antoni Macierewicz podkreślił, że najważniejsze w nowej kadencji będzie kierowanie się miłością do Ojczyzny bez względu na podziały polityczne.

– Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich – podkreślił marszałek senior.

Polityk zaznaczył, że fenomenem jest masowy, ponad 60-procentowy udział Polaków w wyborach parlamentarnych. Jak mówił, ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o „niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu”. Zdaniem Antoniego Macierewicza, ta świadomość pokazuje skalę przemian, jakie dokonały się przez ostatnie cztery lata i jest wynikiem działań obozu patriotycznego.

– Nasza siła leży w jedności, nasza siła leży we współdziałaniu, nasza siła wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej, a wreszcie naszą siłą jest gotowość poświęcenia życia dla niepodległości, bo niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wielkich wartości narodowych – przekonywał marszałek senior.

– Zwracam się do wszystkich posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Zwracam się o szacunek dla niepodległościowego wysiłku narodu polskiego, dla milionów ofiar okupacji niemieckiej i sowieckiej, dla utraconych szans przez tysiące odrzuconych, lekceważonych i pogardzanych – dodał.

radiomaryja.pl/PAP

drukuj