fot. pl.wikipedia.org

70. rocznica powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Minęła 70. rocznica utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 2 września 1945 roku oficerowie postanowili powołać organizację, która miała walczyć z sowieckim okupantem.

To bardzo ważny dzień dla członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którego bogata tradycja jest kontynuowana do dziś. Pierwsza organizacja działała do 1947 roku. Jej żołnierze poświęcali wszystko dla ojczyzny.

– Na początku w założeniu organizacji było działanie dywersyjne. Miała ona uświadamiać społeczeństwo, że wojna jeszcze się nie skończyła, a okupacja sowiecka będzie ogromnym problemem dla narodu. Nastąpi sowietyzacja kraju, na czele rządu staną ludzie, którzy może są Polakami, ale właściwie noszą tylko polskie nazwisko powiedziała Małgorzata Janiec, Prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Ci, którzy pamiętają lata walki o powodach swego poświęcenia mówią jednym głosem – potrzeba miłości i wolnej ojczyzny była silniejsza niż życie.

Brat Pana Józefa Batorego był świadkiem skazania na śmierć Łukasza Cieplińskiego i sześciu innych członków IV zarządu głównego WiN.

– To był proces, który nie miał nic wspólnego z rozprawą sądową. Oskarżeni nie mieli szans obrony, mogli jedynie potwierdzać stawiane im zarzuty, które wydobyto za pomocą metod przekraczających wyobraźnię na drodze męczeństwa – podkreślił Franciszek Batory, brat Józefa Batorego, byłego członka czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 

Dziś polskich bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę, upamiętniają pomniki w całej Polsce. Żywym pomnikiem jest świadectwo ich życia.


TV Trwam News/RIRM

drukuj