fot. pixabay.com

7 grudnia zbierze się zespół trójstronny ws. wynagrodzeń nauczycieli

Oświatowa „Solidarność” postuluje, żeby wynagrodzenia nauczycieli były ustalone ustawowo i powiązane ze średnią krajową. O tym 7 grudnia będzie rozmawiał zespół trójstronny. Na razie wciąż nie doszło do porozumienia z resortem edukacji.

We wrześniu Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło swoje propozycje zmian w edukacji. Zaproponowano nauczycielom podwyżki, co jednak – w ocenie związków zawodowych – wiązało się ze zwiększeniem czasu pracy. Stąd sprzeciw central związkowych nauczycieli, w tym także „Solidarności”.

– Jest to niedopuszczalne, by w ramach jednego etatu nauczyciel miał pracować dydaktycznie więcej, żeby wypracować odpowiedni poziom wynagrodzenia – powiedziałJerzy Ewertowski z oświatowej „Solidarności”.

Związki zawodowe podtrzymują, że propozycje rządu nie uwzględniają powiązania pensji nauczyciela ze średnią krajową. Takie zapisy znalazły się w porozumieniu z „Solidarnością” podpisanym przy okazji ostatnich strajków w całej Polsce.

Jak poinformował przewodniczący oświatowej „Solidarności”, Ryszard Proksa, doszło do wstępnego porozumienia, ale problem tkwi w szczegółach. Obecnie trwają ustalenia ministerstwa edukacji i nauki z resortem finansów.

– MEiN zgodziło się, że oprócz wyliczeń zaczniemy rozmowę. (…) 7 grudnia spotyka się zespół trójstronny – wskazał Ryszard Proksa.

Jest także zgoda Ministerstwa na przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, czyli możliwości przejścia nauczyciela na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 30 lat, w tym 20 przy tablicy.

– Z tego przywileju mogą skorzystać wszyscy nauczyciele, którzy zostali zatrudnieni w systemie edukacji do 1999 roku – poinformował Ryszard Proksa.

Tutaj jednak powstaną pewne braki. Część nauczycieli odejdzie na emeryturę, a nauczycieli świeżo po studiach w szkołach jest coraz mniej. Młody nauczyciel po studiach magisterskich powinien zarabiać 90 proc. średniego wynagrodzenia – podkreśliła „Solidarność”.

– Nauczyciel dyplomowany powinien zarabiać około 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – powiedział Jerzy Ewertowski.

Reforma systemu wynagrodzeń nauczycieli jest konieczna – powiedział dyrektor Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, Andrzej Dunajski.

– Ciągle brakuje nowych nauczycieli. Jednym z czynników jest to, że wynagrodzenia młodych nauczycieli nie są satysfakcjonujące – wskazał Andrzej Dunajski.

Propozycja „Solidarności” o powiązaniu pensji nauczyciela ze średnią pensją w gospodarce musi być przedmiotem rzetelnej debaty – zaznaczył dyrektor 44 Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, Mariusz Graniczka.

– Nie trzeba byłoby się spotykać i negocjować kolejnych podwyżek, jeśli byśmy powiązali pensję ze średnią w gospodarce. Z pewnością byłoby to satysfakcjonujące dla grupy zawodowej, jaką są nauczyciele – powiedział Mariusz Graniczka.

Kolejne spotkanie poświęcone wynagradzaniu nauczycieli odbędzie się 7 grudnia. Tym razem będą to rozmowy trójstronne. Udział w nim wezmą przedstawiciele wszystkich związków zawodowych. Jeśli rozmowy nie przyniosą porozumienia, to powrócą do zespołu złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz oświatowej „Solidarności” pod patronatem prezydenta.

TV Trwam News

drukuj