fot. wikipedia

300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Po dofinansowania, obejmujące elementy gospodarki odpadami, mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 31 października.

100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami – tyle środków zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na V nabór organizowany w ramach unijnego działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W związku z naborem Fundusz przeprowadzi cykl szkoleń w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach programu. O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 31 października, a wnioski można składać do 29 grudnia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj