30 lat Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia obchodzi dziś 30-lecie swojej działalności. Prezes Federacji, Jakub Bałtroszewicz, zwrócił uwagę, że staje się ona „klastrem pozytywnej energii i działań chroniących każde ludzkie życie”.

30 lat temu – 21 czerwca 1992 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie miał miejsce zjazd założycielski, w którym wzięło udział 102 przedstawicieli różnych polskich ruchów i organizacji pro-life. Wyrazili oni zgodę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa, jakim jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Należało do niej 132 przedstawicieli organizacji o różnym profilu, m.in. charytatywnym, edukacyjno-wychowawczym czy zapewniającym pomoc psychologiczną.

Delegaci z ramienia Federacji dążyli m.in. do wprowadzenia prawa chroniącego życie dzieci poczętych w 1992 r., promując projekt ustawy „O prawnej ochronie życia dziecka poczętego”. Za ich sukces uznać można uchwalenie ustawy z 1993 r., która chroniła większość nienarodzonych dzieci, zastępując ustawę z 1956 r., dopuszczającą tzw. aborcję do 12. tygodnia ciąży.

Na kilka dni przed 30. Rocznicą powołania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, jej członkowie spotkali się na zgromadzeniu w Porszewicach. Podjęto decyzję o reformie statutu. Wprowadzone w nim zmiany umożliwią m.in. podejmowanie uchwał na spotkaniach online, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze działanie.

– Federacja w XXI wieku ma stać się platformą komunikacji pomiędzy organizacjami pro-life, platformą, na której będziemy się wzajemnie wspierać i promować swoje dzieła – mówił Jakub Bałtroszewicz, prezes PFROŻ.

Dodał, że często jest tak, że organizacje, które mają bardzo dobre pomysły, cierpią na brak środków i ludzi do ich realizacji, zaś większym, dysponującym wolontariuszami i darczyńcami, niekiedy brakuje pomysłów na dalsze działanie w sferze ochrony życia.

– Chcemy takie organizacje łączyć. Chcemy, by każde dobre działanie było wspierane i promowane – zapewnił prezes Federacji.

Zaznaczył, że w tym sensie PFROŻ zmienia się z organizacji wygłaszającej apele i oświadczenia (choć te w razie potrzeby na pewno będą się pojawiać) w Federację ugrupowań pro-life chcących współpracować i wzajemnie się wspierać.

Nie ma ona jednak ambicji politycznych i nie popiera żadnej partii, a jej zadanie jest ponadpartyjne i pozapolityczne.

– Chcemy chronić życie i sprawić, by społeczeństwo rozumiało, że jego wartość powinna być dla nas wszystkich najwyższym dobrem. Chcemy uczyć się nawzajem od siebie metod edukacji, skutecznych działań pomocowych, chcemy się spotykać i komunikować, by jak najlepiej wykorzystać swoistą synergię naszych organizacji. Federacja XXI wieku staje się klastrem pozytywnej energii i działań chroniących każde ludzkie życie – zwrócił uwagę Jakub Bartoszewicz.

Jak zauważył, obecnie w Polsce najbardziej potrzebna jest zmiana prawa, by rodziny wychowujące chore lub niepełnosprawne dzieci zostały objęte systemową opieką państwa m.in. w kwestiach świadczeń socjalnych czy dostępu do rehabilitacji.

Poniżej treść okolicznościowego oświadczenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Jubileusz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

21 czerwca mija 30 lat działalności!

Powstanie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia było wynikiem głębokiej potrzeby społecznej – aby skutecznie chronić życie poczętych dzieci i zdrowie ich matek. Wiele ruchów i organizacji powstawało spontanicznie, często współpracując z Kościołem katolickim. Zjednoczenie ruchów broniących życia, godności i zdrowia kobiet, praw rodziny, dawało szansę silniejszego oddziaływania społecznego.

Przełomowe było zaproszenie przez marszałek Senatu prof. Alicję Grześkowiak, w dniu 23 marca 1992 roku do sali posiedzeń Senatu, 64 przedstawicieli polskich ruchów i organizacji pro-life.

Powołano wówczas Komitet Założycielski federacji, który opracował projekt statutu i deklaracji ideowej. W celu zachowania kontaktu z wszystkimi organizacjami o różnym statusie prawnym postanowiono, że federacja będzie stowarzyszeniem przedstawicieli, reprezentujących własne organizacje w celu wypracowywania wspólnych działań, z zachowaniem pełnej podmiotowości poszczególnych organizacji.

Zjazd Założycielski odbył się 21 czerwca 1992 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Wzięło w nim udział 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji, którzy wyrazili wolę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, które zaczęło aktywną działalność.

Do PFROŻ należało 132 przedstawicieli różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności w tym m.in.: charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno-wychowawczym.

Dzisiaj z okazji jubileuszu wspominamy setki osób z oddaniem działających w organizacjach zrzeszonych w federacji, a także wielkich obrońców życia, którzy już odeszli do Domu Ojca. Wyjątkowymi patronami Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia był św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a także śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski – ginekolog-położnik, twórca polskiego modelu Szkoły Rodzenia, który zawsze podkreślał znaczenie pełnego miłości pochylenia się nad kobietą brzemienną i jej dzieckiem, czy śp. bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP oraz Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wspominamy m. in: śp. Teresę Wiszowatą – położną z Białegostoku, śp. prof. Zbigniewa Szymańskiego – lekarza endokrynologa, założyciela Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa ze Szczecina, śp. prof. Tadeusza Stycznia – wykładowcę etyki na KUL-u.

Delegaci z ramienia federacji aktywnie uczestniczyli m.in.: w wielkiej batalii o wprowadzenie prawa chroniącego życie w 1992 roku. Brali udział w komisjach sejmowych i debatach publicznych, promując projekt ustawy „O prawnej ochronie życia dziecka poczętego”. Wielkim sukcesem było uchwalenie ustawy „O planowaniu rodziny…” chroniącej większość zagrożonych aborcją polskich dzieci, która weszła w życie w 1993 roku. Tym samym została odrzucona ustawa z 1956 roku, według modelu narzuconego przez Związek Radziecki, która dopuszczała aborcję do 12. tygodnia ciąży.

W 1996 roku federacja prowadziła kampanię w obronie prawa chroniącego życie, m. in zorganizowała w Warszawie dwa wielkie Marsze Życia, w których wzięło udział ok. 100 tys. uczestników z całej Polski. W konsekwencji decyzji Trybunału Konstytucyjnego, uznał on, że Konstytucja RP stoi na gruncie generalnej ochrony życia dziecka poczętego.

Federacja podejmowała stałe działania na polu edukacji pro-life. Były to miliony ulotek, czasopism, artykułów, wykładów, konferencji i różnych wystąpień. Miała duży wpływ na wprowadzenie i realizację przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie”, kształtującego u młodych pozytywną wizję płciowości, co owocowało wyjątkowo dużym poparciem polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych, dla ochrony ludzkiego życia.

Przez 25 lat prezesem federacji był dr Paweł Wosicki z Poznania. Wiceprezesami w tym czasie byli śp. dr inż. Antoni Zięba i senator Antoni Szymański, który kontakt z Federacją utrzymuje do dzisiaj.

W ciągu 30 lat nastąpiło wiele zmian. Pojawiły się nowe wyzwania i potrzeby. Niektóre organizacje zaprzestały swojej działalności, a powstały nowe. Mamy wielu zaangażowanych młodych liderów. Federacja pozostaje platformą porozumienia, wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania działań. Każdy ruch utrzymuje własną osobowość i niezależność. Jest ich aktualnie 31. Prezesem jest obecnie Jakub Bałtroszewicz z Krakowa, wiceprezesami: Ewa Kowalewska z Gdańska i ks. Tomasz Kancelarczyk ze Szczecina.

Wiele organizacji skupionych w federacji podejmuje działalność pomocową dla kobiet brzemiennych i z małymi dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, również dla uchodźczyń z Ukrainy. Fundamentem działalności federacji jest życzliwa pomoc, rzetelna wiedza i wsparcie.

Wśród największych organizacji obecnie związanych z federacją jest ruch pro-life SOS Poczętego Życia, Fundacja Małych Stópek, Fundacja Jeden z Nas, Akademia Bioetyki z Krakowa, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska, Fundacja Gaudium Vitae przy oo. jezuitach z Gdyni, Civitas Christiana, Diakonia Życia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej, Fundacja Życiu Tak, Fundacja Evangelium Vitae z Wrocławia i inne.

Federacja bierze udział w międzynarodowych ruchach ochrony ludzkiego życia. Jest członkiem Europejskiej Federacji ONE OF US, Europejskiej Federacji dla Życia i Ludzkiej Godności, która skupia kilkadziesiąt krajów UE. Funkcję sekretarza generalnego pełni prezes federacji Jakub Bałtroszewicz. Federacja należy także do Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE), a jej przedstawicielem jest Teresa Kapela. Federacja ma także łączność z amerykańskimi organizacjami obrony życia: Human Life International, które reprezentuje Ewa Kowalewska oraz International Right to Life Federation, gdzie do Rady Dyrektorów należy Lech Kowalewski.

W roku 2012 federacja została uhonorowana – przez Parlament Europejski – Europejską Nagrodą Obywatelską, za aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

Federacja pragnie kontynuować współpracę z wszystkimi organizacjami działającymi na polu ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i jest otwarta na kolejne inicjatywy, wzmacniające wspólne działania, które odpowiadają na wyzwania obecnego czasu. Bliskie pozostaje nam stwierdzenie śp. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego: „wszystkie argumenty są za ochroną życia, musimy jedynie do nich życzliwie przekonać”.

Jakub Bałtroszewicz – prezes

Ewa Kowalewska – wiceprezes

ks. Tomasz Kancelarczyk – wiceprezes

Warszawa, dn. 21 czerwca 2022 r.

PFROŻ/radiomaryja.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl