fot. pixabay.com

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wydała oświadczenie o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

„Obyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość, pozwalają dziecku (także dziecku w łonie matki), dorosłemu i osobie starszej czuć się ważnym, potrzebnym i bezpiecznym” – napisali członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w oświadczeniu „W stronę afirmacji i poszanowania życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci”.

Prezydium zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wydało oświadczenie z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (25 marca).

Pomimo pozytywnych zmian ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o poszanowanie życia w jego fazie prenatalnej w Polsce, mamy świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania w budowanie postaw afirmacji i poszanowania życia” – zaznaczono w oświadczeniu „W stronę afirmacji i poszanowania życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci”.

Proliferzy podkreślili znaczenie edukacji do wartości i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym przygotowania do życia w rodzinie w szkołach; wzmacniania macierzyństwa, ojcostwa i rodziny, także poprzez właściwe polityki samorządów i państwa; doskonalenie medycznej opieki nad dzieckiem i kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu; pomocy osobom i rodzinom, które nie mogą podołać zaspokojeniu potrzeb na wystarczającym poziomie, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

Obyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość, pozwalają dziecku (także dziecku w łonie matki), dorosłemu i osobie starszej czuć się ważnym, potrzebnym i bezpiecznym” – podsumowano w oświadczeniu.

Prezes PFROŻ w ostatnich wypowiedziach medialnych zwrócił uwagę, że organizacje zrzeszone w Federacji są przede wszystkim „za życiem” i choć cele mają podobne do ruchu antyaborcyjnego, to osiągają je w inny sposób.

– Ruch „za życiem” stara się bardzo szeroko, poprzez działalność pomocową na rzecz matek i rodzin, działania inkluzywne, które nie polaryzują, budować kulturę życia. Ruch antyaborcyjny działa w oparciu o archetyp wojownika, a Federacja od 30 lat swoje działania konsekwentnie buduje na archetypie opiekuna – podkreślił Jakub Bałtroszewicz.

– Dziękujmy za dar życia i spróbujmy zrobić coś, co będzie dobrym uczynkiem dla drugiego człowieka – od drobnego gestu, jak ustąpienie miejsca w autobusie, po sprawy poważniejsze, jak wsparcie potrzebującej rodziny. Każdy z nas może zrobić coś dobrego, aby nasze społeczeństwo i świat były lepsze. Na tym polega postawa „za życiem” – zaznaczył prezes PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) zrzesza blisko 40 organizacji pro-life i prorodzinnych zajmujących się obroną życia poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez edukację społeczeństwa aż do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu samorządowym, krajowym i unijnym. W 2012 roku została uhonorowana Europejską Nagrodą Obywatelską.

 Fundacja „Jeden z Nas”

drukuj