0,5 mld wzrostu przychodów Poczty Polskiej w 2017 roku

W 2017 roku przychody Poczty Polskiej wzrosły o 553 mln zł, co oznacza odwrócenie wieloletniego trendu spadkowego. Podczas specjalnej konferencji prasowej podsumowano wyniki spółki za ubiegły rok.

W 2017 roku przychody spółki wyniosły prawie 6 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do roku 2016, wzrosły o 553 miliony. Zarząd Poczty zapewnia, że sytuacja spółki jest stabilna i udało się odwrócić trend spadkowy, który stanowił wieloletni problem.

W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej wzrosły we wszystkich obszarach działalności. Ten wynik to efekt m. in. nowych kontraktów biznesowych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów.

Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski podkreśla: celem działalności jest nie tylko zysk, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.

– Jako spółka akcyjna musimy dbać o przychody, o to, żeby firma się rozwijała, była rentowna, ale chcemy też patrzeć na naszą działalność w kategoriach takich, że ona wykracza poza wyłączną działalność handlową, że jest czymś, co jest ważne społecznie. Obecność Poczty w strukturach społecznych, obecność Poczty Polskiej jako miejsca, gdzie można kupić książkę, prasę. Chcemy wypełniać luki, które są związane z zapotrzebowaniem społecznym, a które często w Polsce, poza dużymi miastami, z powodów cywilizacyjnych zanikają, Poczta chce tę rolę spełniać – zaznacza Przemysław Supniewski.

Zarząd Poczty wskazuje, że dobre wyniki przekładają się na poprawę warunków pracy pracowników spółki. W przyszłości Poczta chce inwestować w nowe technologie, start-upy, a także poszerzać wachlarz usług.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj