fot. flickr.com

Święto Poczty Polskiej

Wczoraj swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy poczty – 18 października przypada Dzień Poczty Polskiej. Instytucja ta ma już 453 lata. Dzisiaj świętowali listonosze z Krakowa. 

Przez prawie 500 lat istnienia Poczta Polska przeszła wiele modernizacji. Obecnie nie jest już kojarzona tylko z listonoszem dostarczającym listy i paczki. Jest to firma oferująca wiele usług finansowych, ubezpieczeniowych i handlowych, posiadająca ponad 8320 placówek. Jednak poczta zmaga się z coraz większymi problemami.

– Największym problemem jest spadek korespondencji papierowej, czyli tradycyjnego źródła dochodów Poczty Polskiej. Poprzedni zarząd usiłował poradzić sobie z tym problemem, przede wszystkim poprzez zwalnianie ludzi. My jako nowy zarząd, który działa od połowy roku – stwierdzamy, że największym naszym problemem jest brak ludzi w eksploatacji pocztowej, czyli listonoszy i pracowników okienkowych asystentów – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej.

Pan Andrzej pracuje z zawodzie listonosza od ponad 35 lat. To więcej niż praca –  to powołanie – podkreślił listonosz z Krakowa.

–  Z początku myślałem, że to tylko praca, ale lubię kontakt z ludźmi. Tak mi się to spodobało, że nie wyobrażam sobie innej pracy – powiedział, Andrzej Szałas, listonosz z Krakowa.

18 października 1558 r. król Zygmunt II August udzielił przywileju pocztowego Włochowi Prosperowi Provanie. Ta pierwsza oficjalna poczta kursowała pomiędzy Krakowem a Wenecją, gdyż monarcha musiał utrzymywać stały kontakt z Włochami ze względu na sprawy spadkowe po matce, Bonie Sforzy. Rocznicę tego wydarzenia obchodzimy dziś jako Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza i Dzień Łącznościowca.

– Czterysta pięćdziesiąt osiem lat temu Zygmunt August otworzył tę firmę, nadając zezwolenie przewozu korespondencji pomiędzy Wiedniem a Warszawą. Od tego dnia co roku świętujemy ten dzień, nadając odznaczenia najbardziej zaangażowanym pracownikom naszej firmy – zaznaczyła, Elżbieta Kowalczyk, dyrektor zarządzający regionu pionu kapitału ludzkiego w Krakowie Poczta Polska S.A.

Podczas krakowskich uroczystości zasłużeni pracownicy Poczty Polskiej uhonorowani zostaną wieloma medalami za zasługi.


TV Trwam/News/RIRM

drukuj