fot. wsksim.edu.pl

„Wizualizacja. Słowo – Obraz – Dźwięk” – dziś konferencja WSKSiM 

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś Międzynarodowa Konferencja Naukowa Online pt. „Wizualizacja. Słowo – Obraz – Dźwięk”.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Podczas konferencji głos zabiorą prelegenci z Polski oraz z zagranicy, m.in. z Indii i Filipin. [czytaj więcej]  

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja oraz rektor-założyciel WSKSiM, wskazał, że w trakcie wydarzenia poruszone będą kwestie związane z postępującym rozwojem technologicznym.

– Jak wiemy, internet i nowe media rozwijają się niezwykle szybko. Mogą i powinny służyć człowiekowi w jego rozwoju, ale stanowią również dla wszystkich wielkie zagrożenie, szczególnie dla młodego pokolenia, które jest pełne idealizmu i szybko biegnie. Ale – jak wiemy – to starsi znają drogę. Pomóżmy młodzieży. Trzeba towarzyszyć jej w rozwoju – akcentował o dr. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Medioznawców przy WSKSIM oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej szkoły, a partnerami: Związek Cyfrowa Polska i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

RIRM

drukuj