fot. PAP/Paweł Supernak

Warszawa: „Solidarność” demonstrowała przeciwko ingerencji KE w sprawę wieku emerytalnego w Polsce

Przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się pikieta „Solidarności” pod hasłem „Wiek emerytalny nasz wybór nasze prawo”. To forma sprzeciwu wobec działań unijnego organu w sprawie obniżenia od 1 października wieku emerytalnego w Polsce.

Biurokraci z KE mają czelność mówić, że w naszej Ojczyźnie Polki są dyskryminowane. To kpina i nieporozumienie – mówił w trakcie pikiety szef „Solidarności” Piotr Duda.

– Nigdy nie spodziewaliśmy się, że ci, którzy powinni bronić praw społecznych, bronić pracowników w Europie, będą mówić, że to przywrócenie wieku emerytalnego, nie jest zgodne – tylko z czym? My doskonale o tym wiemy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z naszą konstytucją, jest zgodne z prawem traktatowym, jest decyzją Polek i Polaków i nic do tego biurokratom z Brukseli – podkreślił Piotr Duda.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz odczytał petycję skierowaną do Komisji Europejskiej.

– NSZZ „Solidarność” uznaje za niedopuszczalne stawianie Polsce zarzutów o dyskryminację w związku ze zróżnicowanym wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn, a sam fakt ingerencji w demokratyczne decyzje polskiego społeczeństwa – za bezprawne. Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych do zajmowania się polskim wiekiem emerytalnym, który jest suwerenną decyzją polskich obywateli. Żądamy uszanowania tej decyzji i wzywamy Komisję do zaprzestania nacisków i działań nękających wobec Polski – napisano w petycji odcztanej przez Tadeusza Majchrowicza.

W październiku wchodzi w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety uzyskają prawo do emerytury od 60 roku życia, a mężczyźni od 65.    Będzie to powrót do stanu sprzed uchwalonej w 2012 r. reformy, przewidującej stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Pod koniec lipca KE poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w związku z ustawą. Główne zastrzeżenia Komisji dotyczą dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących urząd sędziowski.

RIRM/TV Trwam News

drukuj