Trwa przesłuchanie pierwszego świadka przed sejmową komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT

Prof. Witold Modzelewski, b. wiceminister finansów i twórca pierwszej ustawy o podatku VAT, jest pierwszym świadkiem zeznającym przed sejmową komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT. Przesłuchanie odbywa się w Sejmie.

Prof. Witold Modzelewski funkcję wiceministra finansów pełnił w latach 1992-1996. Jest on autorem pierwszej ustawy VAT. Jako ekspert podatkowy niejednokrotnie przedstawiał organom władzy analizy dot. podatku oraz mechanizmów jego wyłudzeń. Komisja chce się dowiedzieć, z jakim odbiorem rządzących się one spotykały.

Przez jakiś czas zwroty podatku VAT były tematem tabu – wskazał prof. Witold Modzelewski.

– Zaczęły dochody budżetowe z owego podatku spadać – z obu podatków, bo mówmy także o akcyzie – i ten spadek był też czymś znanym obiektywnie. W jakimś sensie staraliśmy się – zwłaszcza moja skromna osoba – odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Podam taki przykład z przeszłości, to było w roku 2009 – projekt z budżetu państwa zakładał z podatku od towarów i usług dochody budżetowe jak najbardziej realne na poziomie 119 mld zł, natomiast potem zmieniono budżet i wykonanie było 99 mld zł. Różnica 20 mld zł jest bardzo duża. Oczywiście tłumaczono, że wtedy był kryzys, ale kryzys akurat dotyczył VAT-u a nie gospodarki. To jest w ogóle bardzo ciekawy sposób rozumowania – powiedział prof. Witold Modzelewski.

Dzisiejsze przesłuchanie ma stanowić swoistą bazę pod zeznania kolejnych świadków. Szacuje się, że w latach 2007–2015 Skarb Państwa w wyniku wyłudzeń VAT mógł stracić nawet 260 mld zł.

Wiedza prof. Witolda Modzelewskiego stanowi poważny wkład w wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji – stwierdził członek komisji śledczej, poseł Wojciech Murdzek.

– Zawsze tak jak się dom buduje od fundamentów, tak praca komisji powinna bazować na dokumentach istotnych dla pracy komisji i na osobach, które rzeczywiście tę historię obowiązywania podatku VAT w naszym kraju śledziły od początku. Zresztą podłożyli podwalinę jeszcze przed tym okresem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Myślę, że pan Profesor cały czas wykazuje aktywność i zainteresowanie tą dziedziną – zaznaczył Wojciech Murdzek.

Do końca października komisja ds. wyłudzeń VAT chce przesłuchać kolejne 4 osoby, m.in. b. ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego.

W swoich pracach komisja zajmuje się okresem od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj