fot. twitter/ Biuro Ochrony Rządu

Sejm: odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o SOP

W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Formacja ta ma zastąpić istniejące obecnie Biuro Ochrony Rządu. SOP będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów kluczowych z perspektywy funkcjonowania naszego państwa. Zadania nowej służby nie będą ograniczały się jednak tylko do działań ochronnych.

Formacja zyska dodatkowe uprawnienia pozwalające jej rozpoznawać i zapobiegać przestępstwom, m.in. tym związanym z atakami terrorystycznymi. Pozwolą jej na to prowadzone przez nią czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Przeciwne tworzeniu SOP są Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna. Kukiz‘15 opowiada się za skierowaniem rządowego projektu do dalszych prac w komisji.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak prezentując w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie podkreślił, że jest on konsekwencją przeprowadzonego audytu, który wykazał zaniedbania, zaniechania i niedofinansowanie BOR-u.

– Skala zaniedbań i zaniechań w Biurze Ochrony Rządu, jaką ujawnił przeprowadzony w grudniu 2015 roku audyt, dotyczy zarówno nieadekwatności przygotowania formacji na współczesne zagrożenia, jak i dramatycznego niedofinansowania budżetu formacji, czy braku koncepcji modernizacji istniejącej struktury organizacyjnej. To wszystko uzasadnia konieczność przeprowadzenia głębokiej zmiany obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego. W związku z tym za celową uznaliśmy gruntowną modyfikację funkcjonowania służby pod względem organizacyjno-prawnym, doprowadzającą do powstania zupełnie nowej jakościowo formacji ochronnej – powiedział szef MSWiA.

Powołanie SOP ma pozwolić m.in. na podniesienie standardu działań ochronnych i zapobiegawczych oraz stworzenie kadr wolnych od przypisywania im negatywnych ocen funkcjonowania BOR-u w dotychczasowym kształcie.

W Służbie Ochrony Państwa pracować ma 3 tys. osób. W istniejącym obecnie BOR służy ponad 2 tys. osób.

RIRM

drukuj