fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Rząd zapowiada zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

Jeszcze w tym miesiącu rząd powinien przyjąć nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt – jak poinformował szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk – doprecyzowuje m.in. obecne przepisy dot. kompetencji premiera. Chodzi o rozszerzenie zakresu koordynowania na wszystkie spółki Skarbu Państwa.

Minister Kowalczyk powiedział, że projekt nie zmienia zasad delegowania bieżącego zarządzania spółkami Skarbu Państwa na poszczególnych ministrów.

W spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki projekt rozszerza zakres spraw, w których premier będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania.

Nowelizacja wprowadza wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa. Dotyczy to spółek, w których państwo posiada nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego chyba, że wartość rynkowa tych akcji przekracza 200 tys. zł.

Ta ustawa określa limity finansowe, które wymagają zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, jeśli chodzi o np. objęcie udziałów, sprzedaż części przedsiębiorstwa itd. Przy wyłączeniu instytucji finansowych, również na prośbę związków zawodowych, precyzujemy wymagania dotyczące członków rad nadzorczych tych spółek Skarbu Państwa, których wybierają pracownicy, czyli przedstawiciele załogi. Więc zdejmujemy tutaj te rygorystyczne wymogi, które są dla członków rad nadzorczych, będących przedstawicielami Skarbu Państwa, a dla przedstawicieli załogi tych wymogów nie będzie. Szanujemy wybór pracowników. Kogo oni wskażą, to te osoby zostaną powołane do rad nadzorczych – powiedział Henryk Kowalczyk.

Dokument jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Niewykluczone, że za tydzień projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów.

Na podstawie ustawy z grudnia ub.r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  nadzór nad spółkami Skarbu Państwa ma szef rządu. Następnie przyjęte zostało rozporządzenie, w ramach którego premier powierzyła nadzór nad poszczególnymi grupami spółek konkretnym ministrom.

 

RIRM

drukuj