fot. https://twitter.com/PremierRP

Rząd wprowadza pakiet antykryzysowy

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że podczas posiedzenia Rady Gabinetowej powstał projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2. Wśród propozycji jest między innymi ochrona przed utratą pracy, wsparcie dla przedsiębiorców, inwestycje publiczne, bezpieczeństwo systemu finansowego i wsparcie dla służby zdrowia – to 5 filarów pakietu, którego wartość szacowana jest na 212 miliardów złotych.

Dziś wszyscy skupiają się na walce z koronawirusem, neutralizacją jego skutków, rząd wprowadza strategie, obywatele stosują się do zaleceń i nakazów. Jednak już wiadomo, że cała gospodarka dotkliwie odczuwa skutki restrykcji.

– W najtrudniejszej sytuacji są ci najmniejsi, którzy niedawno podjęli inwestycje. Ci, którzy wzięli kredyty, którzy zaczęli zatrudniać ludzi, ich pracownicy – mówił prezydent Andrzej Duda.

Odsunięcie płatności ZUS i rozłożenie składek na raty – to konkretne rozwiązania kierowane dziś do polskich przedsiębiorców.

– Będzie możliwość odsunięcia płatności tego ZUS-u w czasie, będzie możliwość rozłożenia tych płatności na raty, bo wiadomo, że płacone później jednorazowo byłoby ogromnym obciążeniem, więc takie możliwości będą; będzie wprowadzony system wypłaty wynagrodzeń dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy – powiedział prezydent.

Na wsparcie będą mogły liczyć przedsiębiorstwa, których obrót w ciągu dwóch miesięcy spadł o 15 procent i taka strata zostanie wykazana, lub gdy obrót w ciągu miesiąca spadł o 25 procent. Przedsiębiorstwa te mogą ograniczyć wymiar czasu pracy do ośmiu dziesiątych etatu pracownika, a państwo może pokryć część wynagrodzenia.

– Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotu, zarejestrowaniem straty finansowej, będzie państwo mogło pokrywać 40 proc. wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Drugie 40 procent pokrywa pracodawca – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wśród innych rozwiązań korzystnych dla firm są również wakacje kredytowe. Jest to skierowane do osób mających kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, do osób indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców. Odroczenie kredytu miałoby obowiązywać do 3 miesięcy.

– Ja apeluję do naszego sektora bankowego, aby to odroczenie obejmowało dłuższy czas, żeby to było odroczenie do 6 miesięcy, bo nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, jak długo potrwa sytuacja kryzysowa – zaapelował Andrzej Duda.

Rząd przewiduje także możliwość przedłużenia zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, dlatego wdraża działania skierowane do opiekunów.

– Również zasiłek opiekuńczy, który teraz przysługuje osobom, które opiekują się dziećmi do lat 8. Jeżeli będzie taka decyzja, jeszcze jej nie ma, ale jeżeli będzie taka decyzja o kontynuacji zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, to taki zasiłek opiekuńczy będziemy na kolejne dwa tygodnie przedłużali – stwierdził premier.

W trudnej sytuacji znajdują się dziś osoby prowadzące własną działalność, zatrudnione na umowach zlecenie czy o dzieło.

– Dla osób na działalności gospodarczej czy umowach o pracę, umowach o dzieło będziemy mieli też możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia – podsumował szef rządu.

Do tego co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, na materiały ochronne i inne sprzęty medyczne, niezbędne do walki z wirusem. Rząd zwiększy także zakres inwestycji publicznych, tak by zminimalizować negatywny wpływ na gospodarkę stagnacji inwestycji prywatnych.

 

TV Trwam News

drukuj