Reforma rolna utrudni zakup ziemi obcokrajowcom

Cudzoziemcy będą mieli utrudniony dostęp by zakupić ziemie rolną w Polsce – to jedno z założeń do ustawy, którą przygotowuje ministerstwo rolnictwa. Zmiany mają wejść w życie za dwa lata.

Szef resortu Marek Sawicki w jednym z dzienników powiedział, że ministerstwo chce chronić ziemie rolną na dwa sposoby. Jednym z nich – jak czytamy w gazecie – miałoby być odrolnienie; resort nie chce, aby proces nadal postępował. Drugi z nich dotyczyłby utrudnienia zakupu ziemi rolnej obcokrajowcom. Szczegółów jednak nie podano.

Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa akcentuje, że problem wykupu ziemi w naszym kraju jest bardzo realny, dlatego niewątpliwie trzeba w tej sprawie działać.

– Siła nabywcza rolników w Europie Zachodniej jest zdecydowanie większa. Pomoc państw zachodnich dla swoich rolników jest zdecydowanie większa niż w Polsce, dlatego problem wykupu ziemi jest bardzo realny.  W tym momencie trzeba zrobić wszystko, niezależnie od względów politycznych, niezależnie od tego, że bardzo źle oceniamy (jako PiS) politykę PSL wobec polskiej wsi – każdą inicjatywę przyjmujemy z zadowoleniem i z radością. Oczywiście, chcemy nad nią pracować, żeby nie stworzyć humbuk udający ochronę, ale faktyczne zabezpieczenia, które pozwolą ochronić polską ziemię przed masowym wykupem przez dużo bogatszych rolników z Europy Zachodniej – zaznacza poseł Krzysztof Ardanowski.

Obecnie, aby cudzoziemiec mógł nabyć w Polsce nieruchomości musi uzyskać zezwolenie ministra spraw wewnętrznych.

 RIRM

drukuj