Rady Gminy Borzęcin

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XVI/121/20I2
Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 marca 2012 r.

STANOWISKO RADY GMINY DOTYCZĄCE  PRZYZNANIA KONCESJI DLA TELEWIZJI TRWAM

W głębokim przekonaniu Rady gminy Borzęcin decyzja o odmowie przyznania koncesji dla Telewizji Trwam jest krzywdząca dla jej odbiorców. Nadmienić wypada, iż stacja ta cieszy się popularnością znacznej części Naszej społeczności, zwłaszcza o poglądach katolickich. Do grupy tej należą także ludzie chorzy i starsi, którzy nie mogą uczestniczyć w praktykach religijnych, dlatego też odmowa udzielenia koncesji dla Telewizji Trwam skutkować będzie uniemożliwieniem znacznej części społeczeństwa bezpłatnego dostępu do stacji promującej ich poglądy.

Uważamy, że odmowa przyznania koncesji narusza prawo do wolności i pluralizmu, które gwarantuje art. 54 Konstytucji RP( każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane! Istotnym elementem wolności jest wolność wyrażania opinii i pluralizm mediów. Podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzja narusza zatem zaufanie obywateli do instytucji państwowych oraz ogranicza katolickie opinie wpływające na życie społeczne i narodowe, a zarazem stanowi wyraz dyskryminacji stacji o katolickim i patriotycznym profilu.

Mając powyższe na uwadze. Rada (gminy Borzęcin stanowczo popiera starania Telewizji Trwam o miejsce na multipleksie cyfrowym.

drukuj