Rada Gminy Krzczonów

Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2012
Rady Gminy Krzczonów
z dnia 30 maja 2012 r.

Stanowisko Kady Gminy Krzczonów

w sprawie

przyznania Telewizji Trwam i rozgłośni Radia Maryja

miejsca na multipleksie cyfrowym.

Rada Gminy Krzczonów oświadcza, że nic przyznanie miejsca przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej Telewizji Trwam i rozgłośni Radia Maryja jest działaniem sprzecznym z Konstytucją Rzeczypospolitej. Odbiorcy Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja mają prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa.
Popieramy stanowisko, że odmowa przyznania TV Trwam i rozgłośni Radio Maryja miejsca na multipleksie cyfrowym jest naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Uważamy, że wykluczenie narusza zasadę pluralizmu i równości wobec prawa.
W imię poszanowania demokracji, apelujemy do KRRiT o przyznanie miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam i Radia Maryja ponieważ maja one takie samo prawo jak i inne stacje.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mełgieś

drukuj