fot. flickr.com

Posiedzenie rządu

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem, który rozszerza granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren. Ministrowie omówią także kwestie wprowadzania podzielonej płatności w VAT. To ma zapewnić większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji.

Zgodnie z projektem, który rozszerza granice obrony koniecznej do art. 25. Kodeksu karnego, miałby zostać dodany odpowiedni zapis. Mówi on, że karom nie podlegałby ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej „odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Ministrowie rozpatrzą dziś także wprowadzenie podzielonej płatności w VAT, czyli tzw. split paymenty. Projekt zakłada, że wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, ma to służyć większej stabilności wpływów z VAT, ale również zapobieganiu unikania płacenia tego podatku. Ministrowie rozpatrzą także projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w handlu suszem tytoniowym. Projekt przewiduje również opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu.

TV Trwam/RIRM

drukuj