Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu

Opole. 08.02.2012 r.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w OPOLU
45-007 OPOLE.

ul. Katedralna 4a

Pan Jan Dworak Przewodniczący
Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu przyłącza się do powszechnego protestu polskich katolików, którzy wraz z Episkopatem Polski wzywają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do zweryfikowania swojej decyzji odmawiającej Fundacji Lux Veritatis (Telewizji „TRWAM”) przyznania miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym.

Odmowna decyzja KRRiT nic zawierała merytorycznych zarzutów programowych a jedynie twierdzi, że brak jest dostatecznego zabezpieczenia finansowego. Fundacja Lux Veritatis w odwołaniu wykazała, że kilkakrotnie przewyższa wymogi finansowe koncesji w porównaniu z innymi podmiotami, które koncesję otrzymały. Zostało to przedstawione przez Fundacje Lux Veritatis na posiedzeniu Komisji Senackiej i Sejmowej. KRRiT nie zastosowała jednakowych kryteriów wobec wszystkich podmiotów zgłaszających wnioski o koncesje.

Wydanie odmownej decyzji przez KRRiT w odniesieniu do jednego katolickiego nadawcy medialnego jakim jest Telewizja TRWAM jest jawna dyskryminacją i
naszym zdaniem – podjęta została z pogwałceniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych i regulaminowych, do których stosowania zobowiązane są nie tylko podmioty ubiegające się o koncesję, ale również i przede wszystkim KRRiT. która ma ustawowy obowiązek dbania o zachowanie demokratycznego ładu medialnego w Polsce.

Ta bezprawna i niesprawiedliwa decyzja odmowna ponadto i przede wszystkim pozbawia możliwości korzystania ogromnej grupie Polaków (szczególnie niezamożnej, której nic stać na „kablówki”), tj. odbiorcom Telewizji TRWAM z bezpłatnego odbioru programów telewizyjnych nadawanych w naziemnym systemie cyfrowym – tzw. multipleksie.

Z lego bezpłatnego systemu odbioru telewizyjnego korzystają prawie wszystkie kraje unijne – bez względu na przynależność i wyznanie swoich obywateli. Bądźmy demokratami nie tylko z nazwy, ale z czynnego zachowania i działania w stosowaniu obowiązujących przepisów równych i sprawiedliwych wobec wszystkich obywateli, a nic tylko do wybranych.

Obecne programy TV dopuszczone przez KRRiT do przekazu medialnego nie zawierają treści preferujących wartości narodowe, etyczne, artystyczne, kulturowe i prawdę o rzeczywistości, w której żyjemy. Nie zawierają programów, które przekazywały by dobre przykłady zachowań i postaw dla młodzieży i dzieci. Warto w tym miejscu uprzytomnić tym, którzy ponoszą odpowiedzialność za przekazy w mediach co mówili twórcy Komisji Edukacji Narodowej: „Takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie”. Również bł. Jan Paweł II papież (tak przecież szanowany w Polsce – i nie tylko w Polsce) nic gdzie indziej, jak w Polskim Parlamencie powiedział: „Demokracja bez wartości wcześniej, czy później przerodzi się w jawny totalitaryzm”.

Warto również pamiętać o przestrogach dla rządzących w roku 2012 – ogłoszonym przez Polski Sejm Rokiem ks. Piotra Skargi, aby upomnienia tego Wielkiego Polaka i Patrioty nie były „głosem wołającego na pustyni”. Trzeba sobie uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni za ład demokratyczny w naszym kraju, za który tysiące naszych Rodaków poniosło cierpienie i oddało swoje życie.

 

Do Wiadomości: 

ks. bp Andrzej Czaja – biskup opolski
Radio Maryja – Toruń.
Radio Plus Opole.
Nowa Trybuna Opolska.
Gość Niedzielny 

drukuj