fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Gender wyrazem frustracji i rezygnacji

Usuwanie różnicy między kobietą a mężczyzną jest problemem, a nie rozwiązaniem podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy Ojciec Święty Franciszek. Papież akcentował, że tzw. teoria gender jest wyrazem frustracji i rezygnacji. Ma ona na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić. Dzisiejszą katechezę Papież poświęcił różnicy i wzajemnemu dopełnianiu się między mężczyzną a kobietą.

Ojciec Święty przypominał, że każdy z nas – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Mówiąc o jedności małżeńskiej podkreślał, że służy ona przekazywaniu życia, a także wzajemnemu ubogacaniu się małżonków. Niestety, w dzisiejszym świecie kwestia ta nie dla wszystkich jest zrozumiała. Świadczą o tym różnego rodzaju zgubne tendencje, które zamiast łączyć mężczyznę i kobietę, stawiają ich przeciwko sobie.

Zastanawiam się, na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Wzajemnemu uzupełnianie się mężczyzny i kobiety domaga się ich wzajemnego poznawania się, zrozumienia, miłości i przyjaznej współpracy. Trzeba, aby rola kobiety była dzisiaj bardziej dostrzegana w społeczeństwie i w Kościele, by jej głos i autorytet był doceniany i szanowany – podkreślił Papież. Wielkim zagrożeniem dla więzi małżeńskiej – na który zwrócił uwagę Jego Świątobliwość – jest kryzys zaufania Bogu.

Komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Niego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą. Stąd rodzi się dzisiaj wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, aby na nowo odkryć i ukazać światu piękno planu stwórczego, który wpisuje obraz Boga, także w przymierze między mężczyzną a kobietą – podkreślił Ojciec Święty Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił przybyłych pielgrzymów. Do Polaków powiedział:

Pozdrawiam polskich pielgrzymów, szczególnie wszystkich małżonków. Wraz z wami dziękuję Bogu za radość i pokój małżeństw szczęśliwych. Wiemy jednak, jak wiele rodzin, małżeństw jest doświadczonych kryzysami i rozbiciem. Polecam ich waszej modlitwie. Niech ufni w moc Chrystusa Zmartwychwstałego odkryją na nowo jednoczącą siłę sakramentalnego przymierza, a w przebaczeniu i pojednaniu odbudują wzajemne zaufanie. Z serca wam błogosławię – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

TV Trwam News/RIRM

drukuj