fot. Tomasz Strąg

Złoty jubileusz kapłaństwa ks. bp. Andrzeja Suskiego

W katedrze św. Janów w Toruniu o godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. jubileuszowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. bp Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego.

Eucharystia sprawowana będzie z udziałem księży biskupów z różnych diecezji oraz duchowieństwa.

Transmisja w Radiu Maryja i TV Trwam 

Ks. bp Andrzej Suski urodził się w Płocku, 24 grudnia 1941 roku. Tam dorastał, uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego, a 13 czerwca 1965 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Studiował w Rzymie. W roku 1973 na Gregorianum uzyskał stopień doktora teologii. Wykładał i był rektorem w płockim WSD; prowadził też zajęcia na Akademii Teologii Katolickiej (obecny UKSW).

W roku 1986 – przez Ojca Świętego Jana Pawła II – mianowany został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Święcenia biskupie przyjął 4 października tegoż roku z rąk ks. prym. Polski kard. Józefa Glempa, w płockiej bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP. 19 marca 1992 r. został pierwszym biskupem nowoutworzonej diecezji toruńskiej.

W Toruniu ks. bp. Andrzej Suski przyczynił się znacząco do rozwoju edukacji. W roku 1993 utworzył tam Wyższe Seminarium Duchowne. Miał również duży wkład w powstanie Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako biskup toruński utworzył także diecezjalny oddział Caritas. Otrzymał tytuł honorowego obywatela Torunia.

Zawołanie biskupie ks. bp. Andrzeja Suskiego to „Spes mea unica” („Nadzieja moja jedyna”) – słowa z hymnu do krzyża Chrystusa.

Główne uroczystości rocznicowe poprzedziły już obchody m.in. w Chełmży i w Płocku, gdzie ks. bp Andrzej Suski obchodził złoty jubileusz kapłański wspólnie z ks. bp Romanem Marcinkowskim i kapłanami diecezji płockiej, którzy swoje święcenia przyjęli w roku 1965.

RIRM/TV Trwam News

drukuj