fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Użytkownik wieczysty będzie współwłaścicielem działki?

Użytkownicy wieczyści gruntów pod budynkami wielorodzinnymi staną się współwłaścicielami działek – zakłada projekt ustawy przygotowany przez resort infrastruktury i budownictwa. Chodzi o właścicieli mieszkań w blokach i kamienicach, którzy chcieliby uwłaszczyć się na gruntach położonych pod budynkami.

Obecne przepisy nie gwarantują, że roszczenia mieszkańców o takie przekształcenie zostaną zrealizowane. W zaproponowanej formie będzie to automatyczne, a mieszkańcy będą przez 20 lat uiszczać roczne opłaty przekształceniowe, które będą podlegać waloryzacji.

Poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreśla, że przepisy w obecnej formie są przestarzałe i potrzebują zmian.

Dziś płacimy użytkowanie wieczyste i nie stajemy się nigdy właścicielem, bo w końcu tego okresu użytkowania, które są różne, właściciel nie ma obowiązku przekształcenia. Czyli pokryliśmy wartość nieruchomości, a nawet więcej, a nie jesteśmy właścicielem. W tym sensie jest to niekorzystne dla ludzi i jest to ograniczone prawo. W tej sytuacji to wszystko się odwraca. Stajemy się właścicielem, ale odpłatnie i zobowiązani jesteśmy dokonywać takich opłat, jak za użytkowanie wieczyste. Czyli już jesteśmy właścicielem, ale i tak dokonujemy opłat za użytkowanie wieczyste. Sądzę, że ten projekt przyniesie wiele korzyści użytkownikom wieczystym – wskazuje poseł Gabriela Masłowska.

Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa został skierowany do konsultacji. Resort zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie od początku przyszłego roku.

RIRM

drukuj