fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

MIB: Powstanie Krajowy Zasób Nieruchomości

Powstanie baza nieruchomości Skarbu Państwa. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł z niej czerpać m.in. grunty pod zabudowę mieszkaniową w programie Mieszkanie Plus – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Wykaz nieruchomości będzie prowadzony m.in. przez starostów, prezydentów miast, wojewodów, szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezesa Agencji Mienia Wojskowego, czy szefa Lasów Państwowych. Rozwiązania te umożliwią wykorzystanie niezagospodarowanych dotąd nieruchomości

Skarbu Państwa i zwiększenie ich użyteczności zgodnie z państwową polityką.

Baza to narzędzie, które pomoże uporządkować sytuację nieruchomości Skarbu Państwa – tłumaczy Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu ds. budownictwa w MIB.

Te podmioty wskazują grunty – zaznaczam, że interesują nas tylko te grunty, które są w granicach administracyjnych miasta – i są przeznaczone na cele mieszkaniowe, a więc mają co najmniej studium, czyli krótko mówiąc nie są w szczerym polu, nie gdzieś poza miejscowościami. Sam wykaz nie oznacza automatycznego przejęcia tych nieruchomości do krajowego zasobu. Tylko i wyłącznie jest to informacja. Na bazie tego zostanie ona przestudiowana przez specjalistów i te nieruchomości, które będą miały dobrą lokalizację, dobry potencjał inwestycyjny, za obopólną zgodą, czyli podmiotu, który dzisiaj nim dysponuje – czy to będzie starosta, czy prezydent miasta na prawach powiatu, czy jedna z tych trzech agencji – będą wykorzystywane na cele mieszkaniowe – powiedział Tomasz Żuchowski.

Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości w czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda. Zasób będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu, w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców. Ustawa o KZN wejdzie w życie 11 września.

RIRM

drukuj