Szef MIB: Zweryfikowano prawa Skarbu Państwa do nieruchomości w rejonie pl. Piłsudskiego

Na podstawie dokumentów zweryfikowano prawa Skarbu Państwa do nieruchomości w rejonie pl. Piłsudskiego i ul. Wierzbowej; plac może być wykorzystywany do organizowania uroczystości państwowych – głosi decyzja ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka ws. pl. Piłsudskiego.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował w czwartek, że otrzymał od ministra infrastruktury i budownictwa, decyzję, przekazującą do jego dyspozycji plac Piłsudskiego w Warszawie. Według MIB właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła, że miasto „nie odda tak łatwo placu Piłsudskiego – placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy”. Ratusz przekonuje też, że od zawsze teren, „który przylega bezpośrednio do Grobu Nieznanego Żołnierza był terenem m.st. Warszawy”.

Jak wynika z decyzji ministra infrastruktury i budownictwa ws. pl. Piłsudskiego, do której dotarła PAP, zdecydował on „o nieodpłatnym ustanowieniu na czas nieoznaczony na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Warszawie w rejonie Pl. marsz J. Piłsudskiego i ul. Wierzbowej”.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że 28 czerwca 2017 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wpłynął wniosek wojewody mazowieckiego w tej sprawie i stosownie do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zwrócił się do prezydenta m. st. Warszawy, gospodarującego nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o przekazanie dokumentacji nieruchomości.

Na podstawie uzyskanych dokumentów zweryfikowano prawa Skarbu Państwa do nieruchomości. Ustalono ponadto, że plac nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

Zaznaczono, że z uwagi na objęcie założenia urbanistycznego pl. Piłsudskiego, ul. Wierzbowej oraz Osi Saskiej ochroną konserwatorską prowadzenie m.in. „robót budowlanych oraz dokonywanie podziału zabytku, zmiana jego przeznaczenia lub sposobu korzystania z niego wymaga jednak pozwolenia organu konserwatorskiego”.

W uzasadnieniu decyzji podano również, że „odstąpiono od wymogu określania ceny nieruchomości zlokalizowanej przy pl. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Wierzbowej w Warszawie, ustalania opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz uwzględniania możliwości jej aktualizacji”.

Na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdzono, że we wskazanej we wniosku z dnia 26 czerwca br. lokalizacji znajduje się plac, który z uwagi na reprezentacyjny i zabytkowy charakter może być wykorzystywany do organizowania uroczystości państwowych. Powyższe uzasadnia odstąpienie od określenia sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości” – głosi uzasadnienie decyzji ministra infrastruktury i budownictwa.

Zaznaczono, że jeżeli nieruchomość oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej „stanie się jej zbędna, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po wydaniu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzygnie o sposobie jej zagospodarowania”.

Podkreślono, że jednostka organizacyjna sprawująca zarząd nieruchomością jest obowiązana do korzystania z nieruchomości „zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki”.

W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że nieruchomość lub jej część została oddana w najem, dzierżawę lub użyczenie bez uzyskania zgody (…) lub stwierdzenia innych okoliczności (…) może być z urzędu wydana decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu” – głosi uzasadnienie decyzji ministra infrastruktury i budownictwa.

Jak zaznaczono, od decyzji odwołanie nie przysługuje.

Jednakże strona niezadowolona z decyzji może (…) zwrócić się do ministra infrastruktury i budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji lub w tym terminie złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia ww. wniosku. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna” – głosi pismo ministra infrastruktury i budownictwa.

Ponadto – jak napisano – stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił w piątek, że plac Piłsudskiego to ważne miejsce nie tylko dla Warszawy, ale dla milionów Polaków.

Chcemy, żeby wszelkie uroczystości, które są organizowane na tym placu przebiegały bez zakłóceń, nie chcemy być tutaj uzależnieni od woli lub też braku zgody ze strony ratusza” – powiedział Rafał Bochenek.

Jak mówił, prezydent Warszawy była proszona o ustosunkowanie się do propozycji przekazania pl. Piłsudskiego do dyspozycji wojewody mazowieckiego, ale nie chciała uczestniczyć w dialogu.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że „od zawsze teren, który przylega bezpośrednio do Grobu Nieznanego Żołnierza był terenem m.st. Warszawy”, więc posługiwanie się argumentem o konieczności przejmowania placu z uwagi na uroczystości państwowe jest po prostu nieprawdą.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl