fot. twitter.com/ARiMR_oficjalne

Sejm: „Mały ZUS” dla drobnych przedsiębiorców uchwalony

Zmniejszenie proporcjonalnie do przychodu składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców – to skutek ustawy, którą uchwalił Sejm. Za przyjęciem przepisów głosowało 426 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw.

„Mały ZUS” obejmie 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz jeszcze przed głosowaniem nad całością projektu ustawy powiedziała, że odpowiada ona realnie na potrzeby przedsiębiorców.

Ta ustawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Jest dla wszystkich, bez względu na etap rozwoju firmy. Wprowadza proporcjonalność obciążeń w zależności od przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Jak dziś widzimy, przedsiębiorcy, którzy korzystają z 2-letniego okresu niższego ozusowania, 25 proc. z nich znika nam z systemu. Zatem to jest ustawa, która realnie odpowiada na potrzeby przedsiębiorców – wskazała w Sejmie Jadwiga Emilewicz.

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Rząd zmieniając przepisy liczy na rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej i ograniczenie tzw. szarej strefy.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

RIRM

drukuj