fot. twitter/Grzegorz Jakubowski

Pierwsza Dama spotkała się z dziećmi i nauczycielami w Domu Polskim SYRENA w Rowville

Agata Kornhauser-Duda, która towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Australii, odwiedziła Dom Polski SYRENA w Rowville, gdzie spotkała się z dziećmi i nauczycielami ze szkół działających pod egidą Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz z podopiecznymi dwóch najmłodszych Polskich Szkół Etnicznych.

Wśród zrzeszonych w Federacji placówek, jest m.in. Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon, Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne, Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville czy Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. Albans.

W spotkaniu z Pierwszą Damą uczestniczyli również przedstawiciele najmłodszych Polskich Szkół Etnicznych: Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II w Albion i Polskiej Szkoły Sobotniej im. Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hill, która powstała niespełna 7 miesięcy temu z inicjatywy rodziców uczniów. Najmłodsi zdobywają tam wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej oraz religii, geografii i historii Polski. Uczą się również o polskich tradycjach i zwyczajach narodowych.

Obecnie funkcjonuje sześć Polskich Szkół Etnicznych, w których języka polskiego uczy się łącznie 260 uczniów. Placówki kształcą też dorosłych, aktualnie w zajęciach uczestniczy 50 osób. 80 studentów pobiera również lekcje w ramach trzech fakultetów organizowanych przez Victorian School of Languages.

Liczba chętnych do nauki języka polskiego od kilku lat nie spada. Uczniami są najczęściej dzieci i młodzież urodzone w Australii, pochodzące z rodzin polskich emigrantów lub rodzin polsko-australijskich.

W Polskich Szkołach Etnicznych uczniowie w wieku od 3 do 13 lat mają możliwość nie tylko pogłębienia swojej wiedzy językowej, kulturalnej i religijnej, ale także uczestniczenia w różnych wycieczkach i spotkaniach towarzyskich.

Działający od 1983 roku Dom Polski Syrena znajduje się na wschodnich przedmieściach Melbourne. Promuje polską kulturę wśród polskich i australijskich społeczności poprzez organizowanie festiwali, koncertów, spotkań ze znanymi postaciami, prowadzenie polskiej biblioteki i sobotniej szkoły językowej, a także promowanie naszej kuchni czy organizowanie zajęć sportowych.

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii powstała w 1962 roku jako czołowa polska organizacja wspierająca działalności mniejszych organizacji i poszczególnych grup polskich migrantów z odpowiednimi organizacjami w szerszej społeczności australijskiej.

prezydent.pl/RIRM

drukuj