Pierwsza Dama spotkała się w Pałacu Prezydenckim z posłankami Kukiz’15

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z posłankami Kukiz’15: Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak, by porozmawiać o aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Pierwsza Dama rozmawiała z posłankami Kukiz’15 m.in. o regulacjach dotyczących praw osób niepełnosprawnych.

Jak podała na swojej stronie internetowej Kancelaria, w trakcie spotkania podniesiono także kwestie reintegracji osób długotrwale niezatrudnionych z powodów wynikających z rozwarstwienia społecznego, czy niezaradności życiowej oraz o rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

„Obecnie w Polsce zauważane są pozytywne zmiany w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jednak nadal znacząco odbiega ona od funkcjonowania pozostałej części społeczeństwa” – napisano.

Poseł Agnieszka Ścigaj jest Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej zajmującego się kwestiami związanymi ze spółdzielczością, przedsiębiorczością społeczną, reintegracją społeczną i zawodową. Z kolei poseł Barbara Chrobak przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi „Dobro dziecka jako cel najwyższy” podejmującego problematykę pieczy zastępczej.

PAP/RIRM

drukuj