Świat manipulacji

Bp Adam Lepa

Książka o manipulacji w massmediach. W sposób prosty i przekonujący ukazuje zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa stąd płynące. Radzi, jak przeciwstawić się skutecznie działaniom, które zniewalają człowieka, uczy krytycyzmu wobec mediów i odporności na manipulację.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj