Marszałek Józef Piłsudski

Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik

Skomponowany z kilkuset zdjęć album jest fascynującą relacją o życiu wielkiego Marszałka i Jego służbie dla Polski. Bogaty materiał ikonograficzny wzbogaca kalendarium wydarzeń, fragmenty pism, przemówień, rozkazów Józefa Piłsudskiego i wspomnień świadków Jego życia. Całość tworzy sugestywną opowieść o tym wielkim, niezłomnym Polaku.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj