Encyklika LUMEN FIDEI – Światło wiary

Ojciec Święty Franciszek

Wiara w Boga żywego – największy skarb ludzkości jest przedmiotem rozważań pierwszej encykliki Ojca Świętego Franciszka, który postrzega wiarę jako światło oświecające drogę naszego życia.

Papież w swoim pierwszym tej rangi dokumencie, ukazuje katolikom sens wiary. Warto podkreślić, że prace nad nim rozpoczął jeszcze papież Benedykt XVI, a sama tematyka jest kontynuacją jego myśli i ostatnią częścią „trylogii” encyklik: o miłości (Deus caritas est), nadziei (Spe salvi) i właśnie wierze (Lumen fidei). To wydanie encykliki zawiera komentarz napisany przez ks. abp. Rina Fisichellę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj