Miesięcznik „W Naszej Rodzinie” – maj 2017

Z majowym numerem czasopisma można nabyć książkę „Pamiętajmy o Fatimie”.

Czy słowa Matki Bożej z Fatimy są nadal aktualne? Poznanie treści orędzia z Fatimy zdaje się być naszym duchowym obowiązkiem. To przesłanie jest skierowane do każdego z nas! Niech stulecie objawień w Fatimie sprawi, by nie tylko nasze serca, ale i cała Polska prawdziwie Maryję poznała i pokochała. Ufamy, że niniejsza książka w tym pomoże.

Informacja „Fundacja Nasza Przyszłość”

 

drukuj