Marta Robin. Nieruchoma podróż

Książka  jest najobszerniejszą z dotychczasowych publikacji o Marcie (1902-1981) prostej kobiecie z biednej, chłopskiej rodziny, z małej miejscowości, schorowanej, cierpiącej. W wyniku paraliżu przykutej do łóżka przez ponad pięćdziesiąt lat.
A jednak jej życie było fascynujące. Przez jej ludzką biedę objawiają się w sposób niezwykły miłość i wielkość Boga. Autor pisze o jej życiu i o owocach jej misji: o Ogniskach Miłości, o łaskach, jakich doświadczyli ci, którzy się z Martą spotkali. Drugą część Autor poświęcił nadzwyczajnym zjawiskom towarzyszącym życiu Marty, takim jak stygmaty czy fakt, iż przez wiele lat nie przyjmowała pożywienia, próbuje uzasadnić nadprzyrodzony charakter tych fenomenów.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj