Kształcenie charakteru

Marian Pirożyński CSsR
Jak kształtować charakter? Czym jest dobre wychowanie? Dlaczego wierność obowiązkom i stałość są
tak ważne dla kształtowania charakteru? Autor przekonuje o konieczności wychowania i samowychowania, których istotę stanowi formowanie charakteru – czyli stałej postawy moralnej
nadającej postępowaniu człowieka jednolity kierunek, niezależny od różnych okoliczności czy trudności.
Niezwykle cenna lektura dla młodzieży oraz tych wszystkich, którym zależy na dobrym przygotowaniu
młodych do życia.

Informacja Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj