Kompendium wiary – komplet

Ks. Edward Staniek

Praktyczny Komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego w czterech tomach.
Pięknie wydana z okazji Roku Wiary skarbnica prawd katechizmowych. 4-tomowe kompendium zawiera rozmyślania księdza Edwarda Stańka na temat najważniejszych prawd katolickiej wiary zawartych w Katechizmie kościoła katolickiego.

TOM I Bogactwo i piękno objawionej prawdy

TOM II Bogactwo i piękno świata łaski

TOM III Bogactwo i piękno świata dobra

TOM IV Bogactwo i piękno świata miłości

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj