Miserikordyna

59 granulek dosercowych. Miserikordyna to lek duchowy POLECANY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA, który sprawia, że dusza otrzymuje miłosierdzie.

Objawia się to poprzez pokój serca, wewnętrzną radość i pragnienie czynienia dobra. Jego skuteczność jest gwarantowana słowami Jezusa.

Zestaw zawiera:

 – różaniec
– obrazek z Jezusem Miłosiernym
– ulotkę informacyjną

„To lekarstwo specjalne, po to, by konkretny wymiar nabrały owoce Roku Wiary, który zbliża się do końca. To lekarstwo złożone z 59 granulek dosercowych” – Papież Franciszek

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość

drukuj