Jan Paweł II – Nauczycielem Miłosierdzia

ks. Leszek Mateja

W dużej mierze dzięki nauczaniu Jana Pawła II, pojęcie miłosierdzia przestało być rozumiane wyłącznie jako działanie na rzecz ubogich. Papież ukazał właściwy cel miłosierdzia jakim jest uzdrowienie rdzenia ludzkiej egzystencji i przywrócenie człowiekowi właściwej mu godności. W ten sposób Ojciec Święty na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia stał się bardzo skutecznym narzędziem Ducha Świętego w przekazie Prawdy o tajemnicy Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Jednak nauczanie Papieża nie byłoby tak owocne, gdyby nie jego osobiste świadectwo postawy miłosierdzia. Było ono tak wyraźne, iż możemy mówić o Janie Pawle II jako Nauczycielu Miłosierdzia.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj