Encyklika LAUDATO SI. W trosce o wspólny dom

Encyklika Papieża Franciszka Laudato Si jest to pierwsza encyklika poświęcona całkowicie ekologii, uznanej za jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.

Tekst podkreśla związek między ochroną przyrody a sprawiedliwością społeczną, wskazując, że ekologia jest kwestią sprawiedliwości zarówno wobec przyszłych pokoleń jak i ludów najuboższych, najbardziej zagrożonych konsekwencjami zmian klimatycznych.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj